Wie zijn wij?

Veluwe-Energie is een energiecollectief geïnitieerd door de inwoners van Ermelo. Met als doel om het voor iedereen in Ermelo mogelijk te maken eigen elektriciteit op te wekken met zonne-energie. Investeer samen in zonnepanelen!


Wij gaan voor 100% groene stroom! Elke deelnemer kan lid worden van de coöperatie en investeren in zonnepanelen. Hierdoor levert u uw bijdrage aan de verduurzaming van Ermelo. De energiecoöperatie Veluwe-Energie legt zonnepanelen op de daarvoor geschikte daken. U wordt een duurzame energieproducent als u investeert in zonnepanelen en dat voelt u in uw portemonnee. U betaalt geen energiebelasting meer op iedere kWh die u opwekt (in 2017 bedraagt dat € 0,12) met uw eigen zonnepaneel. U krijgt dit als korting op uw energierekening of uitgekeerd van de coöperatie.

Veluwe-Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk, die de opbrengst ten goede zal laten komen aan de leden. Voor en door burgers! Op deze wijze worden projecten geïnitieerd en ondersteund die Ermelo duurzamer zal maken. De coöperatie richt zich vooralsnog op Ermelo en de directe omgeving.

Klinkt interessant, hoe werken zonnepanelen van Veluwe-Energie?
Natuurlijk is het uitgangspunt dat zonlicht wordt omgezet naar elektriciteit. Dat omzetten gebeurt onder andere door zonnecellen die uit 2 lagen bestaan. Door het zonlicht krijgt één laag van een zonnecel een negatieve spanning en de andere laag een positieve spanning. Als de twee lagen met elkaar verbonden zijn ontstaat er elektrische stroom. Geheel duurzaam opgewekt dus! 

Omdat licht essentieel is werken wij alleen op locaties met een zeer effectief aantal zonuren. Dat hangt dus af van de richting waar de panelen (ook wel PV-panelen genoemd) geplaatst kunnen worden. De meest optimale richting is de oriëntatie op het zuiden. De verschillende projecten in Ermelo die nu lopen of in ontwikkeling zijn: de daken van de VPCO scholen en een kerkdak.

100% lokaal en 100% groen = duurzaam!

Bestuur:
Riet Bezemer, Wim Nap. Ton Hardeman en Nico van Harten

Comité van aanbeveling:

Daisy Vliegenthart-Goedhart, Provinciale Staten Gelderland
Gert Spijker, voorzitter Businessclub DVS’33 Ermelo   
Bas de Gaay Fortman, hoogleraar mensenrechten en oud-politicus
André Baars, burgemeester van Ermelo

dat klinkt goed. ik wil mij aanmelden

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Partners van Veluwe-Energie

Gemeente Ermelo
Veluwe Duurzaam
Stichting Natuur- en MilieuPlatform ErmeloSchrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven