Veel gestelde vragen

Voor al uw vragen kunt u de veelgestelde vragen bekijken. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen via het online formulier.


 • Ik wil meedoen met de coöperatie Veluwe-Energie Wat moet ik doen?
 • U kunt naar een van onze informatiebijeenkomsten komen. Kijk bij “nieuws” wanneer deze weer is of “Volg ons op Facebook”
  U kunt zich aanmelden via deze website. Daarna nemen wij contact met u op.
  U kunt een mail sturen naar info@Veluwe-Energie.nl of bellen 06-13720001
 • Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?
 • Voor huurders is het vaak lastig of zelfs niet mogelijk om eigen panelen te plaatsen op dak. U bent immers geen eigenaar van het dak. Het is als huurder mogelijk mee te doen in de coöperatie tenzij u inclusief energiekosten huurt. Dus als u zelf uw stroomrekening betaald kunt u meedoen.
 • Wat wordt er verstaan onder “postcoderoos”?
 • De postcoderoos beslaat het gebied van de postcode waarin de opwekinstallatie ligt samen met de daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Voor Ermelo is dat mogelijk voor 3850, 3851 en 3852 en (afhankelijk van de locatie van de panelen) mogelijk nog meer omliggende postcodegebieden.
 • Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
 • Als u gaat verhuizen binnen de postcoderoos verandert er niets voor u.
  Als u gaat verhuizen naar buiten de postcoderoos dan kunt u de certificaten ({Algeneem!B8}) aanbieden aan de koper of nieuwe huurder van uw huis. Uw huis is aantrekkelijker omdat de volgende bewoner minder energiekosten heeft.
  In alle gevallen moet de overdracht van de Zon-aandelen plaatsvinden via de coöperatie.
  Ook is er een mogelijkheid de Zon-aandelen terug te verkopen aan de coöperatie. (zie voorwaarde op de deelnemersovereenkomst)

  De coöperatie houdt een lijst bij van geïnteresseerden in projecten en kan de restwaarde van uw Zon-aandelen bepalen.
 • Gaat de coöperatie ook in de zonnepanelen handelen?
 • Nee, maar zij kan wel een bemiddelende rol spelen als daar behoefte aan is. Zij creëert een soort marktplaats waarbij ze vraag en aanbod registreert.
 • Hoeveel stroom levert 1 Zon-aandeel?
 • Ongeveer 230 kWh per jaar. Omdat wij de zonnepanelen opdelen in Zon-aandelen bent u niet meer afhankelijk van het vermogen van de panelen, de zon oriëntatie en eventuele belemmeringen zoals bomen.

  Wij krijgen deze opbrengst gegarandeerd van de leverancier. Minder is dus geen probleem, bij meeropbrengst krijgt de deelnemer meer voordeel. 

  Na verloop van tijd gaat de opbrengst met ca. 0,4% per jaar achteruit.
  Maar ook daar is rekening mee gehouden.
 • Wat gebeurt er als er minder stroom geproduceerd wordt?
 • Afhankelijk van het aantal zonuren per jaar zal de productie hoger of lager zijn.
  Ook het jaargetijde speelt een rol. In de zomer zal er meer stroom worden opgewekt dan in de winter.

  Bij een lagere stroomproductie wordt de opbrengst lager en duurt de terugverdientijd langer.

  Als er reden is om aan te nemen dat er te weinig stroom wordt opgewekt, zal de coöperatie de installateur vragen naar de installatie te kijken of er geen technische gebreken zijn.
 • Hoe zit het met verzekeringen?
 • Er wordt een verzekering afgesloten voor brand, storm, hagel en blikseminslag en voor productie verlies als gevolg daarvan.
  Daarnaast vragen we de leverancier een opbrengstgarantie en  sluiten we met de installateur een onderhoudscontract af.
 • Wat zijn de voordelen van het kopen van zonnedelen?
 • Minder CO2-uitstoot, waardoor minder verstoring van het klimaat.
  Vanaf dag 1 wordt er voor de door de zonnepanelen opgewekte energie geen fossiele brandstof meer gebruikt en we worden minder afhankelijk van buitenlandse gas-, olie- en kolenleveranciers.

  Investering in zonnedelen geeft een hoger rendement dan de rente op de bank.
  bij ons eerste project "Zon op Ermelo scholen" is dat 4% per jaar, 15 jaar lang.


 • Wanneer heb ik mijn investering terugverdiend?
 • Deelname aan een zonnepanelen-project verdienen zich terug in ongeveer 10 jaar, afhankelijk van het project.
  Er zijn verschillende factoren die de terugverdientijd beïnvloeden, zoals de eventueel te betalen huur voor een dak, de aanleg van een zwaardere stroomaansluiting, en de ligging van het dak ten opzichte van de zon, bomen of gebouwen die de zonnestralen gedeeltelijk belemmeren.

  De postcoderoos-regeling ligt vast voor 15 jaar, ruim langer dan de terugverdientijd. Dus u verdient uw investering altijd terug. Wat er na deze 15 jaar met de panelen gebeurt, kan per project verschillen.
 • Hoe verdien je de zonnedelen terug?
 • Doordat u uw energiebelasting terugkrijgt van uw energieleverancier van iedere opgewekte kWh heeft u een behoorlijk voordeel op uw energienota.
  Daarmee verdiend u uw investering terug.
 • Hoeveel zonnedelen kan ik kopen?
 • Wij adviseren voor maximaal 80 à 90% van uw gemiddelde stroomverbruik te kopen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het "teveel" geen energiebelasting terug.
  Een voorbeeld: Jaarverbruik: 3000 kWh x 80% = 2400 kWh. Dat is afgerond 10 of 11 Zonnedelen.
 • Wanneer moet ik betalen?
 • Als u aangegeven heb deelnemer te worden in een project dan zullen wij u een factuur sturen op het moment dat het zeker is dat het project gerealiseerd zal worden.
  Na betaling ontvangt u van ons een deelnemersformulier.
  De zullen de leverancier daarna opdracht geven en een aanbetaling doen.
 • Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten. Blijven deze?
 • Ja, daar verandert niets aan.
 • Op mijn huidige energierekening staat een post ‘Korting energiebelasting’ (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als de korting op de energiebelasting voor leden van de nieuwe Energiecoöperatie?
 • Nee. De zogenaamde heffingskorting geldt voor iedereen. Dat blijft zo. In 2016 is het kortingsbedrag € 373,33 .
 • Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?
 • In principe wel, maar er zijn enkele uitzonderingen. Wij kunnen u daar nader over informeren. Uw huis moet in elk geval voor meer dan 50% worden gebruikt als woonhuis of een eigen aansluiting hebben voor uw bedrijfsgedeelte.
 • Wat gebeurt er als ik overlijd?
 • Dan gaan de zonnedelen over naar de erfgenamen.
  • Die  kunnen ze behouden en overzetten op hun adres als ze in dezelfde postcoderoos wonen;
  • Ze verkopen of overdragen aan de nieuwe bewoners van de woning;
  • Verkopen aan de coöperatie, de voorwaarden staan in de Deelnemer overeenkomst.

  In alle gevallen moet de overdracht van de zonnedelen plaatsvinden via de coöperatie.
 • Lopen we geen risico als de gebouwen, waar de zonnepanelen op liggen bijvoorbeeld over tien jaar een andere eigenaar of bestemming krijgen?
 • We maken afspraken met de eigenaren/rechtspersonen om de zekerheid op langere termijn te borgen.
  Er wordt een recht van opstal verleend voor het dak voor de looptijd van het project. Een volgende eigenaar is hieraan gehouden. Dit wordt notarieel vastgelegd.
 • Gaan jullie alleen met zonnepanelen werken?
 • Nee, wij kijken breder. We starten wel met één of meerdere zonnepanelenprojecten. Daarmee kunnen we ervaring opdoen.
  We sluiten voor de toekomst niets uit, zolang het maar bijdraagt aan een duurzamer Ermelo.
 • Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnedeel
 • Een zonnepaneel kan per dak verschillend zijn. Op het ene dak is 100 x 200 cm handiger en op het andere dak de bekende maat 100 x 160 cm. 
  Omdat we graag met gelijke eenheden werken hebben we besloten te gaan werken met zonnedelen.
  die zijn gelijk voor ieder project.
  Een zonnedeel wekt standaard 230 kWh per jaar op.
 • Wanneer gaat het eerste project van start?
 • Ons eerste project is "Zon op Ermelose Scholen" 
  Naar verwachting zal in april 2018 de eerste scholen worden voorzien van zonnepanelen.
 • Jullie gaan de scholen vol leggen met panelen waarom onze school niet?
 • Niet alle scholen in Ermelo zijn geschikt of willen meedoen.
  We hebben nu een deal met de VPCO. De hebben 6 scholen waarvan we er in eerste instantie 4 van gaan gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven